• Grand Revital
 • Grand Revital
 • Grand Revital
 • Grand Revital
 • Grand Revital
 • Grand Revital

  Masaža stomaka
  Vakum masaža

O svemu po malo

PIJAVICE

O svemu po malo >>
 • Pijavice su živele u doba dinosaurusa. Preživele su sve kataklizme.
 • Lečenje pijavicama datira iz vremena od pre 5000 godina, iz vremena Šri Dahvantarija osnivača ajurvedske medicine.
 • U drevnim knjigama Ajurveda je napisano da ukoliko žele zdravo potomstvo, supružnici moraju očistiti svoj organizam.
 • Zahvaljujući ovoj metodi egipatska kraljica Kleopatra je izlečila sterilitet. Nakon toga tražila je da se pijavice oslikavaju na zidovima piramida.
 • Upotreba pijavica u zdravstvenoj primeni prati se hiljadama godina. Pre Hrišćanskog doba, lečenje pijavicama se pominje u 18oj dinastiji faraonskih slika 1500 god. pre Hrista.

 

 • Talmud, Biblija i drugi jevrejski rukopisi naglašavaju medicinske indikacije za lečenje pijavicama.
 • Grčki lekari su upotrebljavali pijavice radi puštanja krvi lečenje reumatskih bolova, kostobolje, sve vrste groznice i gubitak sluha. Upotreba pijavica u to vreme zavisila je od Galena(130-201) inspirisanom od Hipokratovih(460-370) pre Hrista-hipoteza o debalansu fluida vezanom za bolest.
 • Siriski doktor Temision iz Laudicije je smatrao da će izvlačenje krvi iz pacijenata izbaciti zle duhove koji mogu da uzrokuju bolesti.
 • Lečenje pijavica,a dokumentovano je i u islamskoj literaturi. Na primer Avicena (980-1037) podvukao je u svojoj knjizi ZAKON MEDICINE da pijavice mogu sisati krv iz dubokih vena koje se ne mogu postići uobilajenim vlažnim puštanjem krvi.

« Nazad